Chào mừng bạn đến với website Trung Học Phổ Thông Thượng Cát
Thứ tư, 14/8/2019, 0:0
Lượt đọc: 2307

Danh bạ trường THPT THượng Cát

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

    TRƯỜNG THPT THƯỢNG CÁT

 

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020

Tháng 8/2019

 

I. Cán bộ GVNV - Biên chế

TT

Họ

Tên

Chức vụ

Điện thoại

Tổng

Th.s

ĐH

1. Ban Giám hiệu

3

2

1

1

Nguyễn Thị

Hồng

Hiệu trưởng

0904439438

Nữ

Th.s

 

2

Dương Văn

Nam

P.Hiệu trưởng

0912777352

Nam

 

ĐH

3

Hoàng Ánh

Phương

P.Hiệu trưởng

0986536636

Nữ

Th.s

 

2. Tổ Toán-Tin

15

7

4

4

Nguyễn Đăng

Khoa

Tổ trưởng

0976870519

Nam

Th.s

 

5

Trần Thị Lê

Na

Toán

0989187665

Nữ

 

ĐH

6

Lê Thị

Quế

Toán

0989996594

Nữ

 

ĐH

7

N.Thị Hoài

An

Toán

0983240802

Nữ

 

ĐH

8

Vũ Hoàng

Anh

Toán

0986723077

Nữ

 

ĐH

9

Phạm Thị

Quỳnh

Toán

0914942294

Nữ

Th.s

 

10

Nguyễn Thị Mỹ

Lệ

Toán

0966753308

Nữ

Th.s

 

11

Đào Minh

Thư

Toán

0335555781

Nữ

Th.s

 

12

Hoàng Thị

Bình

Toán

0973095566

Nữ

Th.s

 

13

Phạm Thị Thu

Hồng

Toán

0912770081

Nữ

Th.s

 

14

N. Thị Thuỳ

Dung

Toán

0983135937

Nữ

Th.s

 

 

Tin

 

 

 

 

2

2

15

Dương Thị

Vân

Tin học

0985912544

Nữ

Th.s

 

16

Nguyễn Thị Kim

Loan

Tin học

0977021180

Nữ

 

ĐH

17

Nguyễn Anh

Tùng

Tin học

0976852580

Nam

Th.s

 

18

Cao Thị

Duyên

Tin học

0377226495

Nữ

 

ĐH

3. Tổ Tự nhiên

17

10

7

 

Vật lí

 

5

1

19

Nguyễn Minh

Thuý

Tổ trưởng

0986319646

Nữ

Th.s

 

20

Phạm Thị

Vật Lí

0348884900

Nữ

 

ĐH

21

Đoàn Thị

Nhiệm

Vật Lí

0971138699

Nữ

Th.s

 

22

Nguyễn Thị Hoa

Phượng

Vật Lí

0974398679

Nữ

Th.s

 

23

Bạch Tấn

Trường

Vật Lí

0977124886

Nam

Th.s

 

24

Nguyễn Thị Thanh

Xuân

Vật Lí

0912357033

Nữ

Th.s

 

 

Công nghệ

 

 

2

25

Nguyễn Thị

Thủy

KTCN

0346057621

Nữ

 

ĐH

26

Nguyễn Văn

KTNN

0985345590

Nam

 

ĐH

 

Hóa học

 

4

2

27

Nguyễn Thị Bảo

Loan

Hóahọc

0913058831

Nữ

 

ĐH

28

Hà Thị

Phượng

Hóahọc

0989916637

Nữ

 

ĐH

29

N. Thị Thuỳ

Vân

Hóahọc

0357046786

Nữ

Th.s

 

30

Hoàng Anh

Tài

Hóahọc

0987326290

Nam

Th.s

 

31

Lê Thế

Nam

Hóahọc

0972916280

Nam

Th.s

 

32

Lê Thị

Liên

Hóahọc

0983936606

Nữ

Th.s

 

 

Sinh học

 

1

2

33

Hoàng Đức

Hưởng

Sinh học

0972251341

Nam

Th.s

 

34

Nguyễn Thị Lan

Phương

Sinh học

0972862694

Nữ

 

ĐH

35

Vương Thị

Hoa

NV Thiết bị

0974359433

Nữ

 

ĐH

4. Tổ Ngữ văn

10

5

5

36

Nguyễn Thu

Hằng

Tổ trưởng

0983358357

Nữ

 

ĐH

37

Nguyễn Thị

Hường

Ngữ văn

0945053358

Nữ

Th.s

 

38

Phan Thị

Nụ

Ngữ văn

0934237277

Nữ

 

ĐH

39

Đỗ Thị Thanh

Hoa

Ngữ văn

0983131505

Nữ

Th.s

 

40

Nguyễn Thị

Nhi

Ngữ văn

0982507838

Nữ

 

ĐH

41

Phan Thị Thuý

Ngọc

Ngữ văn

0983322239

Nữ

 

ĐH

42

Lưu Quỳnh

Nga

Ngữ văn

0976280786

Nữ

Th.s

 

43

Nguyễn Thị

Dậu

Ngữ văn

0976133822

Nữ

Th.s

 

44

Nguyễn Thị

Thơ

Ngữ văn

0982911716

Nữ

 

ĐH

45

Phạm Thị

Hợi

Ngữ văn

0974526562

Nữ

Th.s

 

5. Tổ Xã hội

10

6

4

 

Địa lý

 

3

1

46

Ngô Thị

Liên

Tổ trưởng

0977999301

Nữ

Th.s

 

47

N.Thị Minh

Nguyên

Địalý

0983216475

Nữ

Th.s

 

48

Nguyễn Thị Thu

Hiền

Địa lý

0985266825

Nữ

Th.s

 

49

N.Thị Thuý

Quỳnh

Địa lý

0985375781

Nữ

 

ĐH

 

GDCD

 

1

1

50

Nguyễn Thị

Lan

GDCD

0983324081

Nữ

 

 

51

Nguyễn Thị

Thịnh

GDCD

0975974743

Nữ

Th.s

 

 

Lịch sử

 

2

2

52

Nguyễn Thị

Hạnh

Lịch Sử

0983993468

Nữ

Th.s

 

53

Nguyễn Thị Đức

Hạnh

Lịch Sử

0984806862

Nữ

Th.s

 

54

Bùi Thị Bích

Ngọc

Lịch Sử

0983838073

Nữ

 

ĐH

55

Trần Thị Thuý

Vân

Lịch Sử

0981783576

Nữ

 

ĐH

6. Tổ Ngoại ngữ-Thể dục-Quốc phòng

12

2

10

 

Anh

 

2

5

56

Nguyễn Thị

Lan

Tổ trưởng

0979443125

Nữ

 

ĐH

57

Đinh Thị Thu

Hương

Tiếng Anh

0989666349

Nữ

 

ĐH

58

Ngô Thị

Hường

Tiếng Anh

0989342509

Nữ

 

ĐH

59

Vũ Thị Tuyết

Na

Tiếng Anh

0962331198

Nữ

 

ĐH

60

Nguyễn Thị

Nhung

Tiếng Anh

0976880050

Nữ

Th.s

 

61

N. Thị Diệu

Linh

Tiếng Anh

09767722098

Nữ

 

ĐH

62

Nguyễn Minh

Nguyệt

Tiếng Anh

0386379968

Nữ

Th.s

 

 

TD-GDQP&AN

 

 

5

63

Bùi Văn

Thành

TDTT

0985939394

Nam

 

ĐH

64

Tô Kim

Tiên

TDTT

0915119105

Nam

 

ĐH

65

Nguyễn Thị Bích

Ngọc

TDTT

0985489534

Nữ

 

ĐH

66

Đỗ Ngọc

Kiên

TDTT

0986768063

Nam

 

ĐH

67

Trần Thị

Ngà

GDQP

0916549333

Nữ

 

ĐH

Tổng CB-GV

66

34

32

7. Tổ Văn phòng

 

 

 

68

Nguyễn Thị

Thu

Tổ trưởng –Kế toán

0936114688

Nữ

 

ĐH

69

N.Thị Thanh

Bình

Nhân viên Y Tế

0936360339

Nữ

 

 

70

Nguyễn Thanh

Nga

NV Văn thư

0385285055

Nữ

 

 

71

Nguyễn Ngọc

Khuê

NV Bảo vệ

0983313766

Nam

 

ĐH

72

Nguyễn Văn

Phương

NV Bảo vệ

0943493565

Nam

 

 

73

Vũ Hữu

Hướng

NV Bảo vệ

0985631118

Nam

 

 

74

Nguyễn Văn

Công

NV Bảo vệ

0983176230

Nam

 

 

75

Bùi Thị Thu

Minh

NV Phục vụ

0337840078

Nữ

 

 

- Tổng số:   Biên chế 75                             Nữ 60                            Nam

                    BGH: 03                        Nữ: 02        Nam: 01

                    Giáo viên: 63                 Nữ: 53        Nam: 10

                    Nhân viên: 9                  Nữ: 5          Nam: 04

- Cán bộ, giáo viên biên chế có trình độ Thạc sĩ: 34/66 GV = 51.51%;

 

II. Giáo viên, nhân viên Hợp đồng

 STT Họ   Tên  Môn  SĐT  GT    ĐH

1

Nguyễn Thị

Thúy

Toán

0365510.960

Nữ

ĐH

2

Đimnh Thị Tố

Nga

GDQP&AN

098.1248.716

Nữ

ĐH

3

N. Thị Bích

Thuận

Anh

094.6345.395

Nữ

ĐH

4

Nguyễn Xuân

Trường

Vật Lí

0352.643.944

Nam

ĐH

5

Vũ Thị Tú

Lan

Sinh học

0975307793

Nữ

ĐH

6

Nguyễn Thị

Xuân

Sinh học

033491.5130

Nữ

ĐH

7

Nguyễn Thị

Hảo

Anh

0966.508.545

Nữ

ĐH

8

Nguyễn Mai

Lan

Văn

091.5703.399

Nữ

ĐH

9

Nguyễn Thị

Xuân

KTCN

0903.425.728

Nữ

ĐH

10

Nguyễn Thị

Oanh

NV Lao công

0352407852

Nữ

11

Nguyễn Thị Thu

Hiền

NV Lao công

097.3947.148

Nữ

 Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

105