Phương pháp học

Tập trung - một bí quyết thành công trong học tập

Thành công cần nhiều yếu tố kết hợp như sự đam mê, kiên trì, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, cơ hội, “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”... Trong học tập cũng có rất nhiều “bí quyết” để thành công, một trong những “bí quyết” quan trọng là sự tập trung!

Phân biệt 'can', 'could' và 'may'

Ba động từ khuyết thiếu (modal verb) này đều được dịch là "có thể", nhưng sắc thái và cách dùng lại khác nhau.