Chuyên đề mới

Bảng đánh giá xếp hạng các trường THPT Hà nội năm 2014-2015

Ngoài việc đánh giá chất lượng trường THPT thông quan chất lượng đầu vào là điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường THPT thì phụ huynh cũng cần quan tâm đến chất lượng đầu ra của các trường trước khi lựa chọn trường cấp 3 cho con thích hợp nhất với nhu cầu học tập và khả năng điểm thi lớp 10 có thể đáp ứng được yêu cầu điểm chuẩn vào lớp 10 của trường