SKKN 2020

Kết quả SKKN năm 2018-2019

Chiều 4/07/2019, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố Kết quả SKKN năm học 2018-2019, nhà trường thông báo để cán bộ, giáo viên, nhân viên được biết.