Chào mừng bạn đến với website Trung Học Phổ Thông Thượng Cát
Thứ hai, 26/3/2018, 0:0
Lượt đọc: 1276

Kết quả thị học sinh giỏi cấp cụm Nam- Bắc Từ Liêm năm học 2017-2018 của trường THPT Thượng Cát

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT THƯỢNG CÁT

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2018

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI TRONG KỲ THI HỌC SINH GIỎI

CẤP CỤM NĂM HỌC 2017-2018

 

 
Tác giả: Hoàng Ánh Phương

Viết bình luận

98