THPT Thượng Cát

Tuổi trẻ THPT Thượng Cát ra sức rèn luyện Trí, Lực

Điều thứ 10 trong 14 điều răn của Phật, dạy rằng: "Tài sản lớn nhất của đời người là Sức khoẻ và Trí tuệ". Đây là một răn dạy vô cùng quý báu nhằm nhắc nhở mỗi chúng ta phải biết trân quý bản thân, không ngừng rèn luyện để có một thể chất khoẻ mạnh và một trí tuệ minh mẫn.