Chào mừng bạn đến với website Trung Học Phổ Thông Thượng Cát
Thứ ba, 12/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 788

Danh sách Cán bộ Giáo viên Tổ Ngữ Văn

 

 

1. Giáo viên

Họ và tên: Nguyễn Thu Hằng

Ngày sinh: 11/9/1977

SĐT: 0983.358.357

Địa chỉ Mail: hangvhn@gmail.com

Giáo viên môn: Ngữ văn

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Năm vào ngành: 2004

Lĩnh vực phụ trách: Tổ trưởng CM

 

 

 

2. Giáo viên

Họ và tên: Đỗ Thị Thanh Hoa

Ngày sinh: 04/07/1974

SĐT: 0983.131.505

Địa chỉ Mail: doquyendo471@gmail.com

Giáo viên môn: Văn

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Năm vào ngành: 2008

Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên bộ môn Ngữ văn

 

 

 

3. Giáo viên

Họ và tên: Phan Thị Nụ

Ngày sinh: 23/01/1969

SĐT: 0934.237.277

Địa chỉ Mail:

Giáo viên môn: Ngữ văn

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Năm vào ngành: 2006

Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên bộ môn Ngữ văn

 

 

 

4. Giáo viên

Họ và tên: Nguyễn Thị Hường

Ngày sinh: 13/07/1976

SĐT: 0945.053.358

Địa chỉ Mail: nguyenhuongtc71@gmail.com

Giáo viên môn: Văn

Trình độ chuyên môn: Thạc si

Năm vào ngành: 1997

Lĩnh vực phụ trách: Dạy Văn, tham vấn tâm lý học đường

 

 

 

5. Giáo viên

Họ và tên: Lưu Quỳnh Nga

Ngày sinh: 28/07/1986

SĐT: 0976.280.786

Địa chỉ Mail: quynhngabg@gmail.com

Giáo viên môn: Ngữ văn

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Năm vào ngành: 2010

Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên bộ môn Ngữ văn

 

 

 

6. Giáo viên

Họ và tên: Nguyễn Thị Thơ

Ngày sinh: 21/01/1978

SĐT: 0982.911.716

Địa chỉ Mail: trbinhnguyen@gmail.com

Giáo viên môn: Văn

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Năm vào ngành: 2004

Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên bộ môn Ngữ văn

 

 

 

7. Giáo viên

Họ và tên: Nguyễn Thị Nhi

Ngày sinh: 23/12/1977

SĐT: 0982.507.838

Địa chỉ Mail: nguyenthinhi1977@gmail.com

Giáo viên môn: Ngữ văn

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Năm vào ngành: 2006

Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên bộ môn Ngữ văn

 

 

 

8. Giáo viên

Họ và tên: Nguyễn Thị Dậu

Ngày sinh: 10/06/1981

SĐT: 0976.133.822

Địa chỉ Mail: nguyenthidau10061981@gmail.com

Giáo viên môn: Văn

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Năm vào ngành: 2010

Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên bộ môn Ngữ văn

 

 

 

 

 

9. Giáo viên

Họ và tên: Phạm Thị Hợi

Ngày sinh: 06/10/1987

SĐT: 0974.526.562

Địa chỉ Mail: phamthihoitc1988@gmail.com

Giáo viên môn: Ngữ văn

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Năm vào ngành: 2010

Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên bộ môn Ngữ văn

 

 

 

10. Giáo viên

Họ và tên: Phan Thị Thúy Ngọc

Ngày sinh: 01/06/1977

SĐT: 0983.322.239

Địa chỉ Mail: ngocphan0106@gmail.com

Giáo viên môn: Ngữ văn

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Năm vào ngành: 2009

Lĩnh vực phụ trách: Văn nghệ của nhà trường

 

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

98