Chào mừng bạn đến với website Trung Học Phổ Thông Thượng Cát
Thứ hai, 11/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 991

Danh sách cán bộ Giáo viên tổ Toán-Tin

 

 

1. Giáo viên

Họ và tên: Nguyễn Đăng Khoa

Ngày sinh: 21/10/1975

SĐT: 0976.870.519

Địa chỉ Mail: khoa99tc@gmail.com

Giáo viên môn: Toán

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Năm vào ngành: 2005

Lĩnh vực phụ trách: Tổ trưởng CM tổ Toán - Tin

 

 

2. Giáo viên

Họ và tên: Nguyễn Thị Hoài An

Ngày sinh: 10/10/1976

SĐT: 0983.240.802

Địa chỉ Mail: an252009@gmail.com

Giáo viên môn: Toán

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Năm vào ngành: 2006

Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên môn Toán

 

 

3. Giáo viên

Họ và tên: Vũ Hoàng Anh

Ngày sinh: 01/04/1977

SĐT: 0986.723.077

Địa chỉ Mail: vuhoanganhsp1@gmail.com

Giáo viên môn: Toán

Trình độ chuyên môn: Đại học

Năm vào ngành: 01/5/2008

Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên môn Toán


 

4. Giáo viên

Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ Lệ

Ngày sinh: 30/08/1982

SĐT: 0966.753.308

Địa chỉ Mail: myle3008@gmail.com

Giáo viên môn: Toán

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Năm vào ngành: 2006

Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên môn Toán

 

 

 

5. Giáo viên

Họ và tên: Đào Minh Thư

Ngày sinh: 26/12/1982

SĐT: 033.5555.781

Địa chỉ Mail: daothu103@gmail.com

Giáo viên môn: Toán

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Năm vào ngành: 2006

Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên môn Toán

 

 

6. Giáo viên

Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Dung

Ngày sinh: 23/09/1981

SĐT: 0983.135.937

Địa chỉ Mail: nguyenthuydung2311@gmail.com

Giáo viên môn: Toán

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Năm vào ngành: 2003

Lĩnh vực phụ trách:Giáo viên môn Toán

 

 

7. Giáo viên

Họ và tên: Lê Thị Quế

Ngày sinh: 03/08/1977

SĐT: 0989.996.594

Địa chỉ Mail: lethique1977@gmail.com

Giáo viên môn: Toán

Trình độ chuyên môn: Đại học

Năm vào ngành: 2010

Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên môn Toán

 

 

8. Giáo viên

Họ và tên: Hoàng Thị Bình

Ngày sinh: 04/11/1980

SĐT: 0973.095.566

Địa chỉ Mail: hoangthibinh1980@gmail.com

Giáo viên môn: Toán

Trình độ chuyên môn:Thạc sĩ

Năm vào ngành: 2004

Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên môn Toán

 

 

9. Giáo viên

Họ và tên: Trần Thị Lê Na

Ngày sinh: 29/9/1980

SĐT: 0989.187.665

Địa chỉ Mail: tranlena2909@gmail.com

Giáo viên môn: Toán

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Năm vào ngành: 2005

Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên môn Toán

 

 

10. Giáo viên

Họ và tên: Phạm Thị Thu Hồng

Ngày sinh: 04/11/1980

SĐT: 0912.770.081

Địa chỉ Mail: hongminh8@gmail.com

Giáo viên môn: Toán

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Năm vào ngành: 2010

Lĩnh vực phụ trách: TPCM- Giảng dạy môn Toán


 

11. Giáo viên

Họ và tên: Phạm Thị Quỳnh

Ngày sinh: 12/5/1979

SĐT: 0914.942.294

Địa chỉ Mail: mailquynh@gmail.com

Giáo viên môn: Toán

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Năm vào ngành: 2008

Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên môn Toán

 

 

12. Giáo viên

Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy

Ngày sinh: 27/10/1991

SĐT: 036.5510.960

Địa chỉ Mail: nguyenthuy.sp2.1314@gmail.com

Giáo viên môn: Toán

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Năm vào ngành: Hợp đồng

Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên môn Toán